Medelåldern (3)

Hundrasers olika medellivslängd

Generellt sett är små hundraser vanligtvis kända för att ha längre livslängd jämfört med större raser. Mindre hundar har ofta längre genomsnittlig förväntad livslängd. Här är några exempel på hundraser och deras medellivslängd: Små hundraser tenderar att ha färre hälsoproblem relaterade till ålder, och detta kan bidra till deras längre…

Medellivslängd världen

Topp 10 - Länder med högst förväntad medellivslängd Nedan tabell visar de länder som har högst förväntad medellivslängd från födsel år 2019 enligt WHO (2021). Sverige är det landet med tionde högst förväntad medellivslängd i världen, där Schweiz tar förstaplatsen och Japan och Australien andra respektive tredjeplatserna. Länderna i toppen…

Långt liv på stranden

Medellivslängd

Medellivslängd i Sverige Vilken medellivslängd har vi i Sverige? Hur mycket skiljer den sig mellan olika orter och länder? På Medellivslängd.se reder vi ut frågorna kring livet. Ca 82 år var medellivslängden i Sverige år 2020. Kvinnor blev i genomsnitt 84,3 år gamla och Män 80,6 år gamla. Män lever…